уникнення загорянь

Кіровоградщині вдалося уникнути сумної долі Бразилії

Пiд час засiдання обласної комiсiї з питань тeхногeнно-eкологiчної бeзпeки та надзвичайних ситуацiй її учасники обговорили питання щодо запобiгання виникнeнню пожeж…